Header Ads

Mp3 Ketoprak Saridin

A. SYEH JANGKUNG, SARIDIN LAHIR
 1. Kethoprak – Syeh Jangkung (Saridin) Lahir _1a
 2. Kethoprak – Syeh Jangkung (Saridin) Lahir _1b
 3. Kethoprak – Syeh Jangkung (Saridin) Lahir _2a
 4. Kethoprak – Syeh Jangkung (Saridin) Lahir _2b
 5. Kethoprak – Syeh Jangkung (Saridin) Lahir _3a
 6. Kethoprak – Syeh Jangkung (Saridin) Lahir _3b
 B. SYEH JANGKUNG, ANDUM WARIS
 1. Syeh Jangkung, Andum Waris 1a
 2. Syeh Jangkung, Andum Waris 1b
 3. Syeh Jangkung, Andum Waris 2a
 4. Syeh Jangkung, Andum Waris 2b
 5. Syeh Jangkung, Andum Waris 3a
 6. Syeh Jangkung, Andum Waris 3b
 7. Syeh Jangkung, Andum Waris 4a
 8. Syeh Jangkung, Andum Waris 4b
 9. Syeh Jangkung, Andum Waris 5a
 10. Syeh Jangkung, Andum Waris 5b
 C. SYEH JANGKUNG, GEGER PALEMBANG
 1. Syeh Jangkung, Geger Palembang 1
 2. Syeh Jangkung, Geger Palembang 2
 3. Syeh Jangkung, Geger Palembang 3
 4. Syeh Jangkung, Geger Palembang 4
 5. Syeh Jangkung, Geger Palembang 5
D. SYEH JANGKUNG, ONTRAN-ONTRAN CIREBON
 1. Syeh Jangkung, Ontran-ontran Cirebon 01
 2. Syeh Jangkung, Ontran-ontran Cirebon 02
 3. Syeh Jangkung, Ontran-ontran Cirebon 03
 4. Syeh Jangkung, Ontran-ontran Cirebon 04 (tamat)
E. SYEH JANGKUNG, BEDHAHING NGEROM
 1. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum1_1
 2. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum1_2
 3. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum1_3
 4. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum2_1
 5. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum2_2
 6. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum2_3
 7. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum3_1
 8. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum3_2
 9. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum3_3
 10. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum4_1
 11. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum4_2
 12. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum4_3
 13. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum5_1
 14. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum5_2
 15. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum5_3
 16. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum6_1
 17. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum6_2
 18. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum6_3
 19. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum7_1
 20. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum7_2
 21. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum7_3
 22. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum8_1
 23. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum8_2
 24. Seri Syeh Jangkung, Bedhahing Ngerum8_3(tamat)
F. SYEH JANGKUNG, SULTAN AGUNG TANI
 1. Saridin Sultan Agung Tani 1a
 2. Saridin Sultan Agung Tani 1b
 3. Saridin Sultan Agung Tani 2a
 4. Saridin Sultan Agung Tani 2b
 5. Saridin Sultan Agung Tani 3a
 6. Saridin Sultan Agung Tani 3b
 7. Saridin Sultan Agung Tani 4a
 8. Saridin Sultan Agung Tani 4b
G. SYEH JANGKUNG, KERIS JANGKUNG
 1. Keris Jangkung 01
 2. Keris Jangkung 02
 3. Keris Jangkung 03
 4. Keris Jangkung 04
 5. Keris Jangkung 05
 6. Keris Jangkung 06
 7. Keris Jangkung 07
 8. Keris Jangkung 08
 9. Keris Jangkung 09
 10. Keris Jangkung 10
 11. Keris Jangkung 11
 12. Keris Jangkung 12
 13. Keris Jangkung 13
 14. Keris Jangkung 14
H. SYEH JANGKUNG, LULANG KEBO LANDOH
 1. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_1_1
 2. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_1_2
 3. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_1_3
 4. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_2_1
 5. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_2_2
 6. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_2_3
 7. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_3_1
 8. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_3_2
 9. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_3_3
 10. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_4_1
 11. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_4_2
 12. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_4_3
 13. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_5_1
 14. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_5_2
 15. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_5_3
 16. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_6_1
 17. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_6_2
 18. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_6_3
 19. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_7_1
 20. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_7_2
 21. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_7_3
 22. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_8_1
 23. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_8_2
 24. Syeh Jangkung, Dumadine Lulang Kebo Landoh_8_3
SYEH JANGKUNG, ANDHA RANTE
 1. Serial Syeh Jangkung, Andharante_1
 2. Serial Syeh Jangkung, Andharante_2
 3. Serial Syeh Jangkung, Andharante_3
 4. Serial Syeh Jangkung, Andharante_4
Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.